Jestem czymś.
Klaudia (l.20), Błażowa

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, Aby podarować prezent musisz się

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Aby dodać do ulubionych musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Anuluj

Zaloguj się, aby zablokować użytkownika

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby dodać do ulubionych

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj
 
Wpisy z: Grudzień 2013 Ostatnio dodane
5
+25

poprzedni następny


Ocze­kujesz od ko­goś zmian?...Nie tłamś go za każde je­go pot­knię


przejdź do wpisu pokaz slajdów
9
+33

poprzedni następny


Cza­sem, z ot­chłani naszej podświadomości wy­nurzają się ta­kie myś


przejdź do wpisu pokaz slajdów
5
+17

poprzedni następny


Szczęście to pojęcie względne. Dla mnie jest to od­poczy­nek od smutku. Magdalen


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+22

poprzedni następny


Na ze­garze nasze­go cza­su jest tyl­ko jed­no słowo - TERAZ


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+24

poprzedni następny


Świat nig­dy nie zna­lazł dob­rej de­finic­ji dla słowa woln


przejdź do wpisu pokaz slajdów
8
+36

poprzedni następny


Wam­pi­ry żywią się krwią... A ludzie... ...Cza­sem od­noszę wrażeni


przejdź do wpisu pokaz slajdów
12
+37

poprzedni następny


Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. Ja. O i miałam dziś tyle robić a


przejdź do wpisu pokaz slajdów
6
+26

poprzedni następny


Ten kto nie wie­rzy w przy­jaźń dam­sko męską po pros­tu nig&shy


przejdź do wpisu pokaz slajdów
13
+31

poprzedni następny


Chwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mo oblic


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+27

poprzedni następny


Rock to nie tyl­ko muzyka, to także stan ducha. Takie jakieś. Hard Rock cafe :))Zaraz cza


przejdź do wpisu pokaz slajdów
6
+29

poprzedni następny


Każdy ma swój włas­ny bur­del w życiu, lecz to od nas za­leży, czy tyl&


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+22

poprzedni następny


Cho­ler­ny ucisk w klat­ce pier­siowej, smut­ne oczy, uda&am


przejdź do wpisu pokaz slajdów
5
+27

poprzedni następny


Naj­ważniej­sze jest, by gdzieś is­tniało to, czym się żyło: i zwycza&sh


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+25

poprzedni następny


Naj­gor­sza jest ta bez­radność, gdy chcesz coś zro­bić, a wszys&


przejdź do wpisu pokaz slajdów
5
+24

poprzedni następny


Dla nich jesteś tylko dziwakiem... Jak ja! Olka.Cegielniane.Dzień masakra .. chodze naburmuszona


przejdź do wpisu pokaz slajdów
6
+23

poprzedni następny


Wszys­cy żyje­my na tym świecie, po którym ręka w rękę kroczą: dob­ro i zło,


przejdź do wpisu pokaz slajdów
5
+20

poprzedni następny


Nie rozmawiamy ze sobą, nie rozmawiamy wcale, Każdy z nas kryje gdzieś w głębi smutki i żale. OOlka.


przejdź do wpisu pokaz slajdów
7
+27

poprzedni następny


Ten, który wal­czy z pot­wo­rami po­winien zad­bać, by sam n


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+12

poprzedni następny


I po­wiedz, czy blask w twych oczach też był na niby... Niczym Księżyc - świecił światłem o


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+14

poprzedni następny


Cier­pienie wy­maga więcej od­wa­gi niż śmierć. Kubuś :D Skubani


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+14

poprzedni następny


-Nie płacz... Dlacze­go płaczesz? -Bo ktoś mi po­wie­dział, że mnie Kocha! -


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+13

poprzedni następny


Naj­gor­szym cier­pieniem jest duszy chłód. Ola. Hoho niedziela jak nig


przejdź do wpisu pokaz slajdów
10
+31

poprzedni następny


I na zaw­sze po­zos­ta­nie w nas niedo­syt, że na­we


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+22

poprzedni następny


Jes­teś tak blis­ko.Więc skąd ten ciągły strach i oba­wa przed ut­ra


przejdź do wpisu pokaz slajdów
6
+18

poprzedni następny


Ma­gia nie zmienia zbyt­nio świata. Właści­wie jeszcze bar­dziej go


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+18

poprzedni następny


Nadzieja nie jest marze­niem, lecz spo­sobem przek­ształca­nia marze


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+13

poprzedni następny


Na ze­garze nasze­go cza­su jest tyl­ko jed­no słowo - TERAZ


przejdź do wpisu pokaz slajdów
6
+18

poprzedni następny


Stań się lep­szym człowiekiem. I za­nim poz­nasz ko­goś upew&shy


przejdź do wpisu pokaz slajdów
7
+23

poprzedni następny


Trud­no zro­zumieć, że po­rażka cza­sem może dać więcej niż wygrana.


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+16

poprzedni następny


- Te­raz, gdy już nau­czy­liśmy się la­tać w po­wiet&shy


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+18

poprzedni następny


...po­daruj uśmiech swój, tym których na­pot­kałeś na ja­wie i w swy


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+21

poprzedni następny


Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łz


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+21

poprzedni następny


Udaję radość, której we mnie nie ma, ukrywam smutek, żeby nie martwić tych, którzy mnie kochają i tr


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+23

poprzedni następny


Łap­czy­wie wy­biegając w przyszłość, zak­rztu­sisz się codz


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+23

poprzedni następny


Naj­lep­szym przy­jacielem mil­cze­nia jest uśmiech. Dzięki


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+11

poprzedni następny


Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz pomóc upo­rać się in­ne


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+19

poprzedni następny


Pra­cując dla sa­mych dóbr ma­terial­nych bu­duje­my


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+23

poprzedni następny


Żyje­my tak jak śni­my – samotnie. Internat. Gofry u Joanny to lubie :)O


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+19

poprzedni następny


Pot­ra­fiła być łagod­na, czuła i uległa, prze­konał się, że ta sa&


przejdź do wpisu pokaz slajdów

Ukryj reklamę

rozwiń ▼